Varför benämningen ”zigenare”?

 

 

 

Gamla dokument från olika håll i 1500-talets Europa visar att man trodde att romerna kom från den sjunkna Atlantis, från månen eller från Egypten.

 

Det engelska ordet för ”zigenare” är gypsies och den spanska är gitanos.


I Grekland förväxlades romerna med en annan folkgrupp och kom att kallas atsiganoi, vilket har givit upphov till ordet cigani på de slaviska språken, ”zigeuner” på tyska och ”zigenare” på svenska. I Sverige kallades de till en början för tatarer/tatre, som är ett mongolisk-ryskt folkslag. Den benämningen förvanskades senare till ”tattare”.

Sveriges Internationella Roma Filmfestival • www.sirf.se  • info@sirf.se • 08-00 00 00

www.sirf.se