Språk

 

 

 

Språk
Romerna består av många grupper och släkter som uppvisar stora skillnader i såväl språk som kultur och sedvänjor.
 
På grund av förföljelse under århundraden har romernas överlevnadsstrategi varit att leva i slutna grupper, som värnat om sin kultur och sitt språk. Romanes är romernas gemensamma språk och har sin grund i sanskrit. Under århundradenas lopp har språket splittrats i så många undergrupper att alla romer inte kan göra sig förstådda med varandra.
 
Romanes
Romanes består av en rad olika varieteter (finska kaale, kalderasch, lovari, tjurari, sinto, arli, bulgari, svensk rommani och gurbeti med flera). Trots att romerna i Sverige tillhör olika grupper med olika traditioner och varierande varieteter av romanes, uppger de sig vara och känner sig som ett sammanhållet folk.

 

Sveriges Internationella Roma Filmfestival • www.sirf.se  • info@sirf.se • 08-00 00 00

www.sirf.se