Rapporter från Diskrimineringsombudsmannen

 

 

 

Romers rättigheter

 

Nationella minoriteter i utbildningsväsendet

 

Romarapporten

 

 

Sveriges Internationella Roma Filmfestival • www.sirf.se  • info@sirf.se • 08-00 00 00

www.sirf.se