Om oss

 

 

Sveriges Internationella Roma Filmfestival, SIRF, är en ideell romsk intresseorganisation. Vårt huvudsyfte är att arrangera en filmfestival för att visualisera romernas situation.

 

Vi vill också tillvarata och främja romernas medborgerliga intressen, kulturutövande, utbildning och sociala ställning. Detta gäller såväl individer som kulturbärande grupper samt att verka för romska gruppers integration och delaktighet i svenskt samhällsliv på samma villkor som andra medborgare, särskilt i fråga om jämställdhet och demokrati.

 

SIRF finansieras av Allmänna Arvsfonden, Statens Kulturråd och Stockholms Kulturförvaltning.

 

 

 

 

 

Sveriges Internationella Roma Filmfestival • www.sirf.se  • info@sirf.se • 08-00 00 00

www.sirf.se