Välkommen till

 

Sveriges Internationella Roma

 

Filmfestival 29 nov - 1 dec 2013

 

 

Filmerna visas på tre olika platser: Göteborgs stadsmuseum på Norra Hamngatan12, Hagabion på Linnégatan 21 och Folkets Bio Angered Obs! för tillfället i Lärjeåns trädgårdar, Ekevadsvägen.  

 

Festivalen synliggör romers liv och erfarenheter
Vi vill lyfta fram filmer som synliggör romska berättelser, romers liv och erfarenheter. På så sätt vill föreningen bidra med nya bilder som inte tidigare visats i Sverige och bidra till ett rikare och mer varierat kulturutbud.

 

Under filmfestivalen kommer vi att diskutera vems berättelser som synliggörs, på vems villkor film görs och vad krävs för att filmutbud inte ska förmedla rasistiska och stigmatiserande bilder om romer.

 

Filmfestivalen i Göteborg finansieras av Göteborgs Stadsmuseums Rom san? - Är du rom? projekt och Levande Historia, Göteborgs stad.

 

 

 

 

Sveriges Internationella Roma Filmfestival • www.sirf.se  • info@sirf.se • 08-00 00 00

www.sirf.se